easy produkter til svin

Naturlig adfærd og sunde grise er væsentlige aspekter for at sikre høj dyrevelfærd og en god økonomi i svineproduktion. Samtidig er det både i landmandens og samfundets interesse at reducere brugen af resistensdannende medicin og andre stoffer, der kan have en negativ indvirkning i naturen.

På basis af kvalitetshalm, der er både mekanisk og termisk behandlet, producerer vi de kendte fiber-, strøelses- og stimuleringsprodukter – easy-fiber, easy-fun, easy-strø og easy-way.

Produkterne, der er godkendt til brug i SPF besætninger, er nærmere beskrevet på de næste sider.

Du kan også læse om andres erfaringer med vore produkter ved at klikke her.