easy-produkter til kæledyr

Kaninerne hygger sig med easy-joy.Kaninerne hygger sig med easy-joy.At have og holde af et dyr indebærer også, at man sørger for, at det har de optimale livsbetingelser og et miljø, der opfylder så mange af dets naturlige behov som muligt.

Mange dyrs velfærd er nøje forbundet med, at de er i tørre og rene omgivelser, hvor de har mulighed for at holde en høj hygiejnisk standard.

Den rigtige strøelse er et 100% naturprodukt, der har den korrekte struktur, absorberer hurtigt og udtørrer effektivt faste efterladenskaber, er støvfrit og binder uønsket lugt.

Vore produkter opfylder alle de ovennævnte kriterier, og på de næste sider er der mere information om vores strøelses- og stimuleringsprodukter – easy-strø, easy-way og easy-joy.